Сонсоход, дуу.мн байхад л хангалттай

Voice of Mongolia FM 104
Хамаг Монгол ФМ 95.1
Миний Монгол 100.5
Таны Радио 103.6