Сонсоход, дуу.мн байхад л хангалттай

ЭРХ ЧӨЛӨӨ ФМ 104
Хамаг Монгол ФМ 95.1