Сонсоход, дуу.мн байхад л хангалттай

ЭРХ ЧӨЛӨӨ ФМ 104
Хамаг Монгол ФМ 95.1
Формула ФМ 98.1
Шинэ Монгол Радио 101.7
Таны Радио 103.6