Сонсоход, дуу.мн байхад л хангалттай

Voice of Mongolia FM 104
Хамаг Монгол ФМ 95.1
Формула ФМ 98.1
Шинэ Монгол Радио 101.7
Таны Радио 103.6